Fra lønmodtager til IVS

ivs reglerDet er temmelig indviklet at finde rede i alt det med moms, skat, sygeforsikring mm. når man aldrig har beskæftiget sig med det. Heldigvis er der god hjælp at hente på virk.dk som er en hjemmeside, der beskriver alt angående opstart af virksomhed. Her kommer en kort introduktion til nogle af de ting, der kan virke uoverskuelige, når man er gået fra at være almindelig lønmodtager til at stifte et iværksætterselskab (IVS).

Skat og skifte til IVS

Når du starter et IVS betragtes du faktisk som ansat lønmodtager. Hvis du får løn udbetalt betaler du AM-bidrag og A-skat som alle andre ansatte. Får du udbytte udbetalt af selskabets overskud bliver det beskattet med en udbytteskat. Vær dog opmærksom på, at der først kan udloddes udbytte, når du har sparet 50.000 kr. på i selskabet.
Beskatningen sker derfor i selskabet og ikke hos ejerne og den sker efter selskabsskattereglerne. Husk også at dit selskab måske skal registrere import/eksport til SKAT.

Det er vigtigt, at du fører et løbende regneskab over de udgifter og indtægter, der er i din virksomhed. Dermed sørger du for at have et godt indblik i din virksomheds økonomi. Desuden hjælper det dig med at huske alt, når regnskabet til SKAT skal udarbejdes. Regnskabet laves ved afslutningen på regnskabsåret og det skal bruges til selvangivelsen.

Moms

I Danmark er momsen 25 % (2017). Momsreglerne er sådan, at man opkræver en salgsmoms på 25 % på de varer eller ydelser man sælger. Man betaler så også moms for de varer, man køber af andre. Dvs., at hvis din virksomhed køber noget, der enten skal bruges i virksomheden eller sælges videre kan købsmomsen trækkes fra – hvis du er momsregistreret.

Et IVS skal i langt de fleste tilfælde momsregistreres. Det er kun i de tilfælde, hvor du regner med at sælge for mindre end 50.000 kr. om året, at du ikke skal momsregistreres. Det er dog en god ide at momsregistrere dig alligevel, da du så kan trække momsen fra på de ting, du investerer i til virksomheden. Venter du med momsregistreringen til du har tjent 50.000 kr., er det ikke altid, man får lov at trække momsen fra på de investeringer du har foretaget inden.
Sælger du sundhedspleje eller kulturelle ydelser, som er momsfrie ydelser, skal du i stedet for moms betale noget, der hedder lønsumsafgift. Det kan du læse mere om på SKAT.dk. Her ligger f.eks. eksempler på virksomheder, der betaler lønsumsafgift.

Årsrapport

Modsat en enkeltmandsvirksomhed skal et selskab og dermed også et IVS indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som bliver offentliggjort. Årsrapporten skal minimum indeholde en revisionspåtegning (med mindre dit IVS har fravalgt revision) og en ledelsespåtegning. Et årsregnskab, der viser en resultatopgørelse – virksomhedens indtægter og udgifter – samt balancen – værdien af virksomhedens aktiver og dens gæld – og indeholdende egenkapitalen – forskellen mellem virksomhedens aktiver og dens gæld. En redegørelse for den regnskabspraksis, der er anvendt samt en beskrivelse af det som er virksomhedens hovedaktivitet.

Sygeforsikring

Når man er selvstændig er man lidt på den, hvis man bliver syg. Hvis du er alene om dit IVS, således at alt arbejdet i virksomheden afhænger af dig, så er det vigtigt, at du har en sygeforsikring, der kan modvirke din tabte fortjeneste i sygdomsperioden. Har du ansatte er det selvfølge også vigtigt med en forsikring.
Når man har stiftet et IVS er man ansat i sin egen virksomhed og dækkes af den samme forsikring som dækker eventuelle medarbejdere. Har du ansatte kan du tegne en sygedagpengeforsikring. Den sikrer dig mod et økonomisk tab ved ansattes sygdom. Prisen for forsikringen er i 2019 0,73 % af det beløb, der udgør den samlede udgift til løn. Læs mere om forsikringer på virk.dk.